Vstup do zahrady Pohled ze schodiště Terasy bývalých skleníků Odpočívadlo s paraplíčkem Vyhlídka na barokní osu Nika s Apollónem 360
VR
Pohled z růžového pahorku
Bazén s vodotryskem Turecké lázně 360
VR
Pohled z rodelu
Obelisk Kenotaf Lesní partie Bastion s Apollónem 360
VR
Velký bazén od tureckých lázní
Velký bazén s vodní kaskádou Formální zahrada Poustevna 360
VR
Pohled od prameniště
Čínský pavilon 360
VR
Anglo-čínská zahrada